Save the date 20 April 2020 ! Philosopher and Professor Peter Singer will be visiting Malta and addressing the annual philosophy 2020 lecture of the Philosophy Sharing Foundation.

Our first course for 2020 
The Political Philosophy of Manwel Dimech (in Maltese)
Every Monday, 6:30 pm
From the 6th January to 3rd February 2020 (5 weeks in all)
At the Volunteer Centre, 181 Melita Street, Valletta

Rev. Dr. Mark Montebello  

€ 15 Members -  € 25 Non-Members

€ 10 Students, Senior Citizens


L-iskop ewlieni tal-kors


Iċ-ċittadin li ma tgħallimx is-sengħa ta’ kif jistħarreġ politikament is-sitwazzjoni tiegħu jew ta’ madwaru jissogra li jsir ballun f’saqajn lagħba qawwija li jaħkmu fuqu. Isir ballun ifisser li xi ftit jew wisq jitlef il-kontroll ta’ ħajtu. Il-proċess ta’ dat-tagħlim jissejjaħ ‘politiċizzazzjoni’. Hu proċess li bih ċittadin jitgħallem jinterpreta l-motivi politiċi tad-deċiżjonijiet u l-azzjonijiet tan-nies, l-aktar ta’ dawk li għandhom f’idejhom mezzi li bihom jistgħu jinfluwenzaw lil ħaddieħor jew jaħkmu fuqhom. Ebda deċiżjoni u ebda azzjoni tal-bnedmin ma hi qatt innoċenti jew, fi kliem ieħor, battala minn xi motiv politiku. Aktar ma ċittadin jintebaħ b’dal-motivi anqas ikun possibbli li jitlef il-kontroll ta’ ħajtu u d-direzzjoni li tieħu. Tul il-ħajja matura tiegħu, Manwel Dimech dejjem xtaq jgħallem il-politiċizzazzjoni lil ħaddieħor. Huwa għaraf li dat-tagħlim seta’ jqajjem lill-poplu Malti u Għawdxi mir-raqda politika tiegħu, iroddlu s-saħħa ta’ ġismu u moħħu, u jiksiblu l-ħelsien. F’dal-kors qasir, nagħmlu ftit passi ma’ Dimech biex niskopru xi prinċipji ewlenin tal-filosofija politika tiegħu. Fl-aħħar tal-kors, dawk li jattendu għandhom jaraw aktar koerenza f’dak li għallem Dimech kif ukoll ir-relevanza tiegħu għalina llum.


It-taqsim tal-kors


Il-kors jiftaħ b’bijografija intellettwali ta’ Dimech, jiġifieri narrattiva fuq kif beda u immatura l-ħsieb tiegħu. Ikompli billi tingħata ħarsa ġenerali lejn xi perspettivi tal-filosofija politika ħalli Dimech ikun jista’ jiġi magħruf f’kuntest aktar wiesgħa, partikularment dik Ewropea tal-bidu tas-seklu 20. Wara dan, jiġu mistħarrġa tliet oqsma ewlenin li jorbtu mill-qrib mal-ħsieb politiku ta’ Dimech. L-ewwel, il-kunċett programmatiku ewlieni tiegħu, jiġifieri dak li huwa jsejjaħ id-‘dawl’ (flimkien mat-taqliba tiegħu, id-‘dlam’). It-tieni, il-kunċett li nistgħu nsejħu d-‘diżtagħlim’, marbut ma’ dak li Dimech isejjaħ il-‘ħsieb għall-għemil’. It-tielet, il-kunċett Dimechjan tar-repubblikaniżmu bħala għodda ta’ emanċipazzjoni u għajxien. Fi tmiemu, il-kors jagħlaq billi jara r-relevanza tal-kunċetti mistħarrġa għall-politiċizzazzjoni tagħna fil-kuntest Malti u Għawdxi tal-lum.


Il-gwida tal-kors


Il-kors ikun iggwidat minn Mark Montebello, li ilu jirriċerka u jistudja l-ħajja u l-ħsieb ta’ Dimech għal kważi tletin sena. Huwa ppubblika bosta studji u ġabriet ta’ studji fuq Dimech, kif ukoll il-bijografija l-aktar awtorevoli ta’ Dimech li teżisti. Montebello wasal għall-istudju ta’ Dimech minħabba li kien speċjalizza fl-istorja tal-filosofija fil-gżejjer Maltin. Huwa studja l-filosofija fl-Italja, Spanja u l-Ingilterra, u għallem il-filosofija f’diversi istituzzjonijiet għolja ta’ tagħlim kemm lokalment kif ukoll barra minn Malta. Montebello huwa l-kofundatur ta’ diversi fondazzjonijiet, fosthom il-Fondazzjoni Dimech, li twaqqfet f’Mejju tal-2019. Dan il-kors fuq il-filosofija politika ta’ Dimech qatt ma ġie mogħti qabel.




SHARE magazine Issue 12 is out !  It will be available in Agenda main outlets as from the 25th September. Members received free copy by post.


The magazine features an original cover image by Steve Bonello - freelance artist, illustrator, cartoonist and writer who spent over 28 years with the Sunday Times of Malta. We thank him greatly for his contribution and the interview he so kindly granted to SHARE magazine.

A word of thanks goes also to the other article contributors - Alexander Lazarov, Sam Brinson, Vickey Downey and Symon Baigah and Christian Umlano Bumidang.

Well done to Roseann Galea for the article competition on Philosophy of Perceptions.

Last but not least, a note of thanks to our editors Gilbert Ross and Valdeli Pereira.



If you are not a member yet, why not subscribe for an annual fee of €15 to commence receiving SHARE magazine uninterruptedly.


If interested send an email to philosophysharingmalta@gmail.com.


We will respond within less than 24 hours. Thanks !


The Philosophy Sharing Foundation seeks to inspire, strengthen and promote philosophical activity in the Maltese islands.


The Foundation contributes to philosophical discussion and debate by:


- publishing the magazine SHARE every four months

- holding a monthly talk

- organising a minimum of five short courses every year

- holding an Annual Philosophy Lecture 




Click on the icon to visit the website of the International Federation of which the Foundation is a member

We are situated in MALTA (Europe).
Click
here to get to know our country.

Click on the image to visit the Wikipedia 'Philosophy in Malta' page

Follow us on

Follow our YouTube channel by clicking here